Uitleg

De Ouderraad werkt met speerpunten. Speerpunten zijn zaken van algemeen belang die verbeterd zouden moeten of kunnen worden. Ze worden aangedragen door ouders en leden van de Ouderraad en mogelijk ook door het Schoolbestuur of de OMR. Tijdens de ouderraadsvergaderingen worden er prioriteiten aan de speerpunten gesteld. Hoe hoger de prioriteit, hoe harder er aan de realisatie wordt gewerkt.

Bij elk speerpunt hoort een beschrijving met:
1. de vastgestelde tekortkoming/verbeteringsvoorstel
2. de voorgestelde oplossing
3. uitwerking
4. de status

De lijst met speerpunten staan op de speerpunten pagina.

Er zijn mogelijk zaken die de aandacht van de Ouderraad vragen, maar die niet (of nog niet) op de speerpuntenlijst voorkomen. U vindt ze, voorzover zinvol en mogelijk, op de pagina overige.

Op de pagina reacties kunt u reageren op een stelling of een vraag door de Ouderraad.

Op de pagina Agenda vindt u de agenda’s van de Ouderraad en de Themacommissie.

De pagina contact informeert over de Ouderraad en biedt een mailvenster.