Thema avonden

Themaavond 19 Maart 2018

Op 19 maart 2018 hadden we de themaavond over digital awareness, een geslaagde themaavond met veel belangstelling van ouders wat een volle kantine aan de Rekkenseweg opleverde. Aan de hand van die themaavond hebben we van onze spreken Laurens Veltman een handout gekregen die u kunt inzien via de onderstaande link

Klik hier voor de hand-out over de thema-avond Digital Awareness

 

Wilt u meer informatie? Op https://www.youtube.com/watch?v=R-KI1D5NPJs is een filmpje te vinden v/d Ted Talk van Dr. Steve Peters over zijn mind model. Op humorvolle en luchtige wijze vertelt hij hierin meer over het brein a.d.h.v. de chimp (het aapje). Zeker de moeite waard!

Kort samengevat nog de essentie van bewustwording rondom het aapje:

Het draait als gezegd vooral om bewustwording, zowel in de communicatie ouder-kind (“maak ik nu zelf contact vanuit mijn mens of mijn aapje?”) als voor de jongere zelf. Als je vanuit aansluiting bij zijn/haar belevingswereld in contact kunt komen, kan je ze helpen om bewuster te worden. Ze hebben geen besef hoe automatisch ze in de digitale wereld gezogen worden en hoe snel ze ‘weg zijn’. Dit verander je ook niet zomaar, het is een ‘hard wired’ patroon waar vaak hun ‘identiteit’ aan vastzit! Maar kleine momenten van bewustwording kunnen er al voor zorgen dat ze even stilstaan: “He, het is 2:00u ’s nachts en ik ben alweer verdwaald op YouTube door constant door te klikken.”

Als ze bewust worden en gaan herkennen wat er gebeurt, kunnen ze ook een keuze maken: “Wil ik dit wel of niet?” Dan worden ze sterker en kunnen ze (meer) tegenwicht bieden aan het aapje. En zelfs als ze dan kiezen om het WEL zo te blijven doen, is het al een andere keuze! Maar dit is een proces dat niet van de een op de andere dag doorlopen is!

Dit hoeft natuurlijk niet alleen maar met fluwelen handschoenen, je kunt hierin prima afspraken maken en grenzen stellen. Dit proces is zoeken met elkaar, dus vind vooral je eigen wijze hierin. Maar vertrouw erop dat als je het vanuit verbinding kunt blijven doen, het ergens echt bij ze binnenkomt en effect heeft. Zelfs als dit niet meteen zichtbaar is!

Daarnaast nog een korte vraag van Laurens Veltman: Ik ben op zoek naar reacties van ouders op mijn ouderavonden om op de website te plaatsen. Mocht u een korte reactie over wat u van de ouderavond vond aan willen leveren die ik hiervoor kan gebruiken (max. 150 woorden), dan graag! U kunt dit mailen op onderstaand mailadres.

Ik hoop dat u een goede avond heeft gehad en ermee vooruit kunt!

Succes en wie weet tot ziens!?

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die mailen aan : laurens@digitalawareness.nl

Of kunt u een kijkje nemen op zijn site: www.digitalawareness.nl

 

 

Themaavond 7 februari en 28 Maart 2017

Op 7 februari en 28 Maart hadden we de theatergroep Playback te gast bij onze themaavonden "Onder invloed". Zij speelden een aantal scenes voor, hierbij werd ingegaan op het gebruik van drank en drugs en hoe dit mogelijkerwijs voorkomen of beperkt kan worden. Allereerst werd gespeeld hoe de reactie niet zou moeten zijn om vervolgens een discussie met de ouders in het theater uit te lokken over hoe het anders kan. Door de reactie en aanwijzingen van ouders in het publiek veranderde de afloop van de scene langzamerhand terwijl die opnieuw gespeeld werd. Erg leuk om te zien dat er een interactie met het publiek ontstond doordat scenes of delen ervan herkenbaar waren voor veel ouders.

Vervolgens waren er ook ouders uit het publiek die de scenes meespeelden en daarmee een eigen draai gaven aan de afloop. Hiermee ontstonden leuke voorbeelden van hoe het ook kan en hoe je situaties die niet wenselijk zijn voorkomen kunnen worden. Een leuke en zeker ook leerzame avond, die op 28 maart hopelijk een mooi vervolg gaat krijgen in Neede aan de parallelweg. Ook daar hopen we natuurlijk weer op een mooie opkomst!

 

 

Thema avond "Gelukskunde" 01-10-2016

Thema avond "Kind en financiën" 18-04-2016

Ongeveer 50 ouders aanwezig,

Na een inleiding op het thema door Robin Heuten, financial lifeplanner bij Freedom Focus uit Haaksbergen, staat theatergroep Playback  garant voor een confronterende en pakkende dialoog

Omgaan met geld leer je van huis uit, door ervaring én op school. Met goede financiële vaardigheden staan jongeren sterker in het leven.  Kinderen die getraind zijn op te wachten tot ze iets krijgen, blijken later beter  te sparen. Credits draait om bewustwording in de omgang met geld. Want hoeveel geld hebben jongeren nou eigenlijk echt nodig? Wat geven ouders kinderen mee voordat de kinderen op hun 18e hun eigen geld moeten gaan beheren? Theatergroep Playback gaf op een leuke, informatieve wijze antwoord op vragen in een interactieve, informatieve theatervoorstelling. Ze wisten het publiek te betrekken in de voorstelling door in te spelen op vragen van de ouders en daar een humoristische draai aan te geven.

Hopelijk kunnen we binnenkort wat film materiaal op de site laten zien, hier word nog aan gewerkt. Op hun website vind u informatie van andere voorstellingen die zij verzorgen: http://www.tgplayback.nl/

Thema avond “begrijp ik mijn kind” 2-11-2015

ongeveer 100 ouders aanwezig,

De eerste thema avond van dit schooljaar had het thema “begrijp ik mijn kind”, deze werd gehouden op 2 november.  Als spreekster was Mary-Rose Kolkman uitgenodigd, voor meer informatie over haar verwijzen we u naar haar website www.knowvision.nl

Van de thema avond is een film gemaakt, deze is hier terug te kijken

Verslag thema-avond: Pesten en hoe gaat onze school daarmee om, 1-4-2015
ongeveer 50 ouders aanwezig,
5 docenten aanwezig.

1e spreker:

Dhr. Dirk Hoenink is leraar Nederlands bij Het Assink Lyceum.
Hij spreekt nu in zijn functie als schoolspecialist zorg, waarin hij ook coördinator voor het zorgbeleid van school is en externe contacten onderhoudt.

De kinderombudsman heeft aangedrongen op wetgeving rond pesten. Deze gaat per 1 juni 2015 in.

Twee docenten aan de van Brakelstraat hadden al een keer een boekje gemaakt voor hun locatie. Dhr. Hoenink heeft dit herschreven voor de hele school. Hij benoemt heel duidelijk dat dit geen vast protocol is maar dat er per situatie maatwerk geleverd moet worden.

Dhr. Hoenink beschrijft hoe er omgegaan wordt met pestgedrag: bij herhaling in pestgedrag zijn er gesprekken met mentor, kind, diens ouders en zorgcoördinator. Indien het pestgedrag dan nog door blijft gaan, treedt een stappenplan in. Dit stappenplan geldt bij alle scholen in onze omgeving.

Rol van de mentor: als een spin in het web van de begeleiding.
- observeren
- positieve groepsvorming
- gesprekstechnieken
Belangrijke onderdelen in de 1e klas zijn: het brugklaskamp en de mentorlessen.

Soms maakt een mentor gebruik van het boek en de film “Spijt”.
Een andere mogelijkheid is de you-tubefilm “Its up to you”. Dit is een interactieve film waarin je telkens keuzes moet maken. Op deze manier kun je op verschillende manieren door het filmpje heen lopen.

Groepsvorming bovenbouw:
In de bovenbouw moeten leerlingen elkaar opnieuw leren kennen omdat de klassen veranderd zijn door de profielkeuzes.
De bovenbouw van Havo/VWO maakt gebruik van het programma “who cares”, en de bovenbouw van VMBO maakt gebruik van het programma PBS.
Daarnaast is het belangrijk dat docenten goed gedrag voorleven, voorbeeld geven en zijn.

De rol van conciërge, klasse-assistent en gymdocent zijn zeer belangrijk. Zij signaleren vaak als 1e dat er iets aan de hand is want kinderen gedragen zich bij hen vaak anders.


Tot slot een citaat van hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter:
Bij een goede school zit sociale veiligheid in het DNA.


 

2e spreker:
dhr. Theo Klungers van Posicom.

Van pesten naar wij-gevoel.
Pesten samen aanpakken en voorkomen.

Het verschil tussen plagen – ruzie – pesten:

Plagen: voor volwassenen vaak duidelijk bv ‘vingers in het stopcontact’ als je haren overeind staan door de wind.
gaat over en weer.

Ruzie:    krijg je als je iets niet eerlijk vindt.
als je het niet eens bent met ….bv spelregels

Pesten: als je de ander pijn wil doen.
kan voortkomen uit onopgelost conflict

Per ongeluk/expres:
kinderen die veel gepest zijn, ontwikkelen stresshormonen die slecht weggaan.
zij blijven in een alarmfase en kunnen dingen die per ongeluk gaan, toch opvatten als expres.

Signalen voor ouders die kunnen duiden op gepest worden:
- ziek worden/zijn als kinderen naar school moeten,
- somberheid,
- spullen regelmatig stuk,
- geen uitnodiging krijgen voor feestjes e.d.

Pesten in de fysieke wereld kan overgaan in cyberpesten (laster, roddel)
Nu wordt er ongeveer voor 25% gepest in de fysieke wereld, het cyberpesten is groeiende vanaf 3 %.

Vormen van pesten:                                                                                                                                 * Strafbaar!
- schelden                                                                            - stalken*
- roddelen                                                                            - fysiek geweld*
- uitsluiten                                                                           - spullen slopen*
- negeren (pubers hebben soc. contacten nodig)
- voor gek zetten,

Digitaal pesten:
- schelden                                                                            - stalken*     
- roddelen                                                                            - bedreigen*
- negeren van jouw opmerkingen, foto’s en filmpjes. Geen ‘likes’ krijgen
- haatprofiel plaatsen *
- hacken van computer*
- via verkregen wachtwoord contact plaatsen op twitter, facebook, you tube enz.*
- vervelende foto’s of filmpjes op internet plaatsen (*)
- (bijna) naaktfoto’s plaatsen door ex-vriendjes/vriendinnetjes

MELDKNOP.NL voor het melden van deze misstanden. Wordt door de politie ondersteund!
Echter: misbruik is strafbaar.

Pesten                                                                                  Cyberpesten

Contact voor enkele uren                                                24 uur contactmogelijkheden of
helemaal géén contact.

Enige controle                                                                    100 % privacy
Verandert niet zo veel                                                       snelheid van nieuwe ontwikkelingen
Vergankelijk                                                                        alles ligt vast en blijft zo
Feedback                                                                             weinig feedback/reflectie

 

Groepsprocessen.
Pesten kan alleen plaatsvinden als de groep het goed vindt.
Zo niet, dan grijpt de groep in. Een groep is 2 personen of meer.

De gepeste.
- je wordt ‘gepakt’ op het gebied waarop je kwetsbaar bent.
- je weerbaarheid wordt bepaald door de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat: iemand met gevoel voor humor en eigenwaarde of iemand die makkelijk praat en amicaal reageert, zal minder makkelijk een ‘prooi’ worden.

De pesters.
Hebben vaak weinig empathisch vermogen.
- voor de macht / eigen voordeel
- vanuit eigen onzekerheid
- pesten vanuit irritatie. Bv irritatie door gedrag gepeste
- pesten vanuit onopgeloste conflicten, wraak of jaloezie
- de gepeste wordt pester

De meeloper
- wil bij de groep horen
- uit angst zelf gepest te worden
- uit sensatiezucht

De omstanders
- moedigen aan. Een glimlach kan voldoende zijn.

De buitenstaander
- bemoeit zich er niet mee. Helpt het slachtoffer niet en bemoedigt de pester niet. Laat het gebeuren.

De helper/verdediger
- afhankelijk van de plek in de hiërarchie
- jongens en meisjes helpen een ander.


 

De rol van volwassenen in het voorkomen en aanpakken van pesten is:
het voorleven van gewenste gedragsregels en positieve benadering.
Dit geldt voor leerkrachten, ouders en de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
 

Om kinderen te helpen om gedrag te veranderen kun je ze voorstellen om te experimenteren met nieuw gedrag. Zo houden ze de eer aan zichzelf en lijden geen gezichtsverlies. Ze kunnen immers terug naar het oude gedrag als dit toch beter blijkt te zijn.
bv. Om schelden te doorbreken, kunnen ze proberen om een week niet terug te schelden of helemaal niet te reageren. Werkt dit niet, dan kun je naar ander gedrag.

Dit kan beter zijn dan de bezwering dat ze iets ‘nooit’ meer mogen doen.

Dhr. Klungers verwijst naar zijn website voor meer tips.
www.posicom.nl

 


 

Verslag thema avond Puberbrein, 3-11-2014

Op 3 november vond onze thema avond over het Puberbrein plaats. Deze avond werd verzorgd door “Loes”. De theaterzaal van de Bouwmeester was bijna vol ouders en enkele docenten.

Hester Elst

Hester Elst van Cursus Bureau Twente vertelde wat er allemaal omgaat en verandert in de breinen van onze pubers en waarom het soms zo moeilijk is om ze te bereiken. Maar ook dat het heel normaal is, dat pubers zich op hun veilige plek (thuis dus) afreageren op alles wat ze overdag meemaken. Aan de hand van een powerpoint presentatie, werd duidelijk, dat pubers van nu niet veel anders zijn dan pubers van alle tijden. En dat alles te maken heeft met de ontwikkeling van de hersenen. Pas rond het 24e jaar zijn de hersenen volgroeid. Het gedeelte, waarmee we plannen, situaties inschatten en de gevolgen van onze acties kunnen overzien, is als laatste aan de beurt. Ook goed om te weten voor docenten. Overigens kwam er uit de zaal de vraag hoe het voor docenten was om met een klas vol pubers te werken. Mevr. Baarssen antwoordde spontaan dat dat heerlijk was, op deze leeftijd zijn het leuke mensen, vol creativiteit.

Iedereen kon op een briefje schrijven hoe men in contact bleef met zoon/dochter en na de pauze werd een aantal van deze briefjes voorgelezen en van commentaar voorzien. De antwoorden kunt u hier nalezen.

Uit de evaluatie, die u heeft kunnen invullen na afloop, kunnen we concluderen, dat de avond geslaagd is. Ook zijn er verbeterpunten aangegeven, waar de themacommissie iets mee kan de volgende keer. 

Er bestaat bij veel ouders de behoefte om informatie uit te wisselen en antwoorden op vragen te krijgen. Hetzelfde thema zou een keer in de vorm van een workshop aangeboden kunnen worden.

Door de grote opkomst, is gekozen voor een meer algemene aanpak. Op www.loes.nl kunt u veel informatie vinden. Met specifieke vragen kunt u ook bij het Loesloket langs gaan, daar helpen ze u graag verder.