Aanmelden Thema Avond

Onze gastspreker is Peter van der Wel, futuroloog en econoom. Op zijn eigen wijze neemt hij u mee tijdens een inspirerende lezing. De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur inloop.

Ouderraad Het Assink Lyceum

Naam:
Email:
Aantal personen: