Topspreker verkent onze toekomst!

Iedereen die nieuwsgierig is naar onze toekomst en die van onze kinderen kan op maandag 6 mei gratis een lezing bijwonen van topspreker en auteur Peter van der Wel, futuroloog en econoom. De avond wordt georganiseerd door de Ouderraad van Het Assink lyceum en is bedoeld voor ouders van leerlingen. Ook ouders van toekomstige leerlingen zijn van harte welkom!

Van der Wel belooft een visuele en boeiende presentatie te geven over wat er allemaal op ons af zou kunnen komen in de komende jaren. Voor velen verbazingwekkend en prikkelend. Hij neemt het publiek mee langs vragen als: Hoe ziet de wereld eruit als computers ons werk overnemen? Als het milieuprobleem is opgelost? Als we over meer dan genoeg (groene) energie beschikken? Een inspirerende reis over wat ons te wachten staat en over zijn visie op hoe het onderwijs hier op in kan spelen.

De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. De locatie is Het Assink lyceum aan de Bouwmeester. U kunt zich hier aanmelden voor deze avond (graag uiterlijk 20 april) Wilt u alvast een voorproefje of wilt u meer weten over Peter van der Wel? Bezoek dan zijn website www.vanderwel.net

Spreker Peter van der Wel heeft gewerkt voor vele grote multinationals, midden en kleinbedrijf, not-for-profits en vele overheden zowel lokaal als nationaal en internationaal. Van 1998 tot 2006 was Peter van der Wel directeur van de stichting EPN (Electronic-highway Platform Nederland) en van verschillende daar aan gelieerde stichtingen en platforms zoals de Safe Internet Foundation (SIF), het Nederlands Instituut voor Telemedicine (NITEL), het Platform voor de Informatiesamenleving en Platform de Virtuele School.

Peter van der Wel is auteur van verschillende boeken over de toekomst en is lid van de World Future Society en vice president van de Dutch Future Society.

 

 

Nieuwsbrief december 2018 ORVHA

Geachte ouders,

Vanavond zat ik aan het kerstdiner samen met mijn vader en zijn vrouw in het verpleeghuis. Mijn aandacht ging meerdere keren naar de kerstversiering, waaraan ook mijn dochter hard gewerkt heeft. Het grote contrast toen trof mij: de kwetsbaarheid van mijn ouder wordende vader en mijn dochter, in ontwikkeling, de mens van de toekomst. De verwardheid van mijn vader met zijn mobiele telefoon, de vanzelfsprekendheid waarmee mijn dochter de tegenwoordige techniek begrijpt en ermee omgaat.

Welke kennis en welke skills hebben onze kinderen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun plek vinden in een wereld die steeds sneller verandert? Wat vraagt dat van de kinderen zelf, van ons als ouders en van de school en het onderwijs dat onze kinderen aangeboden krijgen? De wereld is nog nooit zo groot en zo dichtbij geweest, mede door allerlei soorten media. Hoe ontdek je jouw eigen talenten en hoe benut je jouw talenten in de omgeving waarvan je deel uitmaakt? Waar word je gelukkig van? Zijn wij als ouders en als school in staat onze kinderen met een open mind te benaderen en open te staan voor hun wereld, hun talenten? Lukt het ons de voorwaarden te creëren waarin onze kinderen kunnen groeien tot de volwassenen van morgen?

Eén van de leidende principes  van Het Assink Lyceum is: “We nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en onze omgeving.” En ik zie mijn dochter die, gadegeslagen door opa en medebewoners, vol overgave werkt aan de kerstversiering. Samen met mensen die zij nog nooit eerder heeft ontmoet, maar die ze met respect en frank en vrij tegemoet treedt. En ik zie weer twee leerlingen voor onze deur staan op een koude winteravond met de vriendelijke vraag of wij een kaart willen kopen voor Sterren stralen. En genieten wij van lekkernijen die mijn buurmeisje met klasgenoten heeft gemaakt en waarvan de opbrengst naar de Zonnebloem gaat. Talenten inzetten, verantwoordelijkheid nemen, met open ogen, handen en hart.

Over enkele dagen begint de Kerstvakantie. Kerstmis: een oud maar o zo’n tijdloos verhaal, waarin respect centraal staat. Een goede Kersttijd gewenst: voor uzelf, uw naasten binnen gezin, familie, buurt of school. Heb tijd en aandacht voor elkaar.

Alle goeds en alle geluk voor 2019! Durf uw talenten te ontdekken en te benutten. Laten we samenwerken aan een omgeving waarin onze kinderen optimaal kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in hun hobby’s.  

Hopelijk blijft u ook in 2019 de Ouderraad volgen en voeden met uw reacties. 

Namens de Ouderraad,

Mariëtte Waanders, voorzitter

Ouders, welkom op onze site!

De Ouderraad van Het Assink Lyceum ondersteunt op constructieve wijze het vinden van mogelijkheden om het onderwijs klimaat op school, waar dat kan, te verbeteren. Hij vormt een actieve schakel tussen ouders, schoolbestuur en medezeggenschapsraad.
De ouderraad heeft in het bestuur van de school geen wettige status, maar wordt als partner gezien door het schoolbestuur en OMR (Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad). De themacommissie van de ouderraad organiseert informatieve thema-avonden voor de ouders.

OUDERRAAD

Er is gekozen voor één centrale ouderraad, waarin gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van bestuursleden over de verschillende vestigingen van het Assink Lyceum. De actuele aandachtspunten zijn zaken, die ouders veranderd willen zien en die door de ouderraad worden opgepakt. Tevens doet de schoolleiding regelmatig een beroep op de ouderraad, waarbij de ouderraad dan als denktank functioneert. Nieuwe aandachtspunten kunnen door ouders worden ingebracht via deze site. Deze site moet bijdragen aan transparantie en een levendige communicatie met de ouders. Omdat de ouderraad zelfstandig moet kunnen functioneren is de site onafhankelijk van de school.

VRAAGBAAK VOOR OUDERS

Binnen de ouderraad is expertise aanwezig op een aantal terreinen, onder andere dyslexie, pesten, onderwijswetgeving, veiligheid en andere zaken. Er is inmiddels al heel wat kennis aanwezig. Uitbreiding van kennis vindt plaats door scholing.

AANMELDING NIEUWSBRIEF

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief van de ouderraad, klik dan hier.

AANMELDING OUDERRAAD

Heeft u interesse in de ouderraad neem dan contact met ons op via mail@orvha.nl

Nogmaals: welkom!
Het bestuur