Ouders, welkom op onze site!

 

De Ouderraad van Het Assink Lyceum ondersteunt op constructieve wijze het vinden van mogelijkheden om het onderwijs klimaat op school, waar dat kan, te verbeteren. Hij vormt een actieve schakel tussen ouders, schoolbestuur en medezeggenschapsraad.
De ouderraad heeft in het bestuur van de school geen wettige status, maar wordt als partner gezien door het schoolbestuur en OMR (Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad). De themacommissie van de ouderraad organiseert informatieve thema-avonden voor de ouders.

Themaavond 7 februari 2017

Op 7 februari hadden we de theatergroep Playback te gast bij onze themaavond "Onder invloed". Zij speelden een aantal scenes voor, hierbij werd ingegaan op het gebruik van drank en drugs en hoe dit mogelijkerwijs voorkomen of beperkt kan worden. Allereerst werd gespeeld hoe de reactie niet zou moeten zijn om vervolgens een discussie met de ouders in het theater uit te lokken over hoe het anders kan. Door de reactie en aanwijzingen van ouders in het publiek veranderde de afloop van de scene langzamerhand terwijl die opnieuw gespeeld werd. Erg leuk om te zien dat er een interactie met het publiek ontstond doordat scenes of delen ervan herkenbaar waren voor veel ouders.

Vervolgens waren er ook ouders uit het publiek die de scenes meespeelden en daarmee een eigen draai gaven aan de afloop. Hiermee ontstonden leuke voorbeelden van hoe het ook kan en hoe je situaties die niet wenselijk zijn voorkomen kunnen worden. Een leuke en zeker ook leerzame avond, die op 28 maart hopelijk een mooi vervolg gaat krijgen in Neede aan de parallelweg. Ook daar hopen we natuurlijk weer op een mooie opkomst!

U kunt zich aanmelden voor deze avond, een mailtje aan mail@orvha.nl met daarin uw naam en het aantal personen is voldoende. Op 28 Maart vanaf 19:30 bent u dan welkom aan de parallelweg in Neede en om 20:00 begint de themaavond. Voorafgaande aan de themaavond zal om 19:30 de algemene ledenvergadering gehouden worden waar u als ouders natuurlijk ook van harte welkom bent.

Themaavond 1 november 2016


Er is ook een promotie filmpje beschikaar, als u die wilt bekijken klik dan hier.

Vacature Secretaris

De ouderraad feliciteerd Alecia Gulickx met haar functie als secretaris van de ouderraad. We wensen haar een fijne tijd en veel success toe.

OUDERRAAD

Er is gekozen voor één centrale ouderraad, waarin gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van bestuursleden over de verschillende vestigingen van het Assink Lyceum. De actuele aandachtspunten zijn zaken, die ouders veranderd willen zien en die door de ouderraad worden opgepakt. Tevens doet de schoolleiding regelmatig een beroep op de ouderraad, waarbij de ouderraad dan als denktank functioneert. Nieuwe aandachtspunten kunnen door ouders worden ingebracht via deze site. Deze site moet bijdragen aan transparantie en een levendige communicatie met de ouders. Omdat de ouderraad zelfstandig moet kunnen functioneren is de site onafhankelijk van de school.

VRAAGBAAK VOOR OUDERS

Binnen de ouderraad is expertise aanwezig op een aantal terreinen, onder andere dyslexie, pesten, onderwijswetgeving, veiligheid en andere zaken. Er is inmiddels al heel wat kennis aanwezig. Uitbreiding van kennis vindt plaats door scholing.

AANMELDING NIEUWSBRIEF

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief van de ouderraad, klik dan hier.

AANMELDING OUDERRAAD

Heeft u interesse in de ouderraad neem dan contact met ons op via mail@orvha.nl

Nogmaals: welkom!
Het bestuur