Ouders, welkom op onze site!

 

De Ouderraad van Het Assink Lyceum ondersteunt op constructieve wijze het vinden van mogelijkheden om het onderwijs klimaat op school, waar dat kan, te verbeteren. Hij vormt een actieve schakel tussen ouders, schoolbestuur en medezeggenschapsraad.
De ouderraad heeft in het bestuur van de school geen wettige status, maar wordt als partner gezien door het schoolbestuur en OMR (Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad). De themacommissie van de ouderraad organiseert informatieve thema-avonden voor de ouders.

 


Er is ook een promotie filmpje beschikaar, als u die wilt bekijken klik dan hier.

Vacature: Secretaris Ouderraad van het Assink Lyceum

Wat zijn jouw taken:

  • Deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de ouderraad;
  • Ondersteuning voorzitter en bewaking planning en actiepunten;
  • Bewaakt de tijdige indiening van agendapunten en stukken voor de vergaderingen;
  • Stelt samen met de voorzitter het jaarprogramma en het jaarverslag van de OR op;
  • Coördineert de inkomende en uitgaande (formele) correspondentie;
  • Archiveren van formele stukken;
  • Verzorgt (het laten doen van) de verslaglegging van de vergaderingen;
  • Bewaakt de actualiteit en de inhoud van de website.

Hoeveel tijd kost het jou: ongeveer 1 uur per week.

Door deze functie raak je meer betrokken bij de school van jouw kind(eren) en ben je meer op de hoogte van ontwikkelingen binnen het Assink lyceum.

Samen met jouw mede ouderraadsleden ben je gesprekspartner van de directie van Het Assink Lyceum die bij iedere ouderraadsvergadering vertegenwoordigd is.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar mail@orvha.nl
Meer willen weten van de ouderraad? Het is mogelijk een keer een vergadering bij te wonen. Vergaderdata staan op de website van de ouderraad www.orvha.nl

OUDERRAAD

Er is gekozen voor één centrale ouderraad, waarin gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van bestuursleden over de verschillende vestigingen van het Assink Lyceum. De actuele aandachtspunten zijn zaken, die ouders veranderd willen zien en die door de ouderraad worden opgepakt. Tevens doet de schoolleiding regelmatig een beroep op de ouderraad, waarbij de ouderraad dan als denktank functioneert. Nieuwe aandachtspunten kunnen door ouders worden ingebracht via deze site. Deze site moet bijdragen aan transparantie en een levendige communicatie met de ouders. Omdat de ouderraad zelfstandig moet kunnen functioneren is de site onafhankelijk van de school.

VRAAGBAAK VOOR OUDERS

Binnen de ouderraad is expertise aanwezig op een aantal terreinen, onder andere dyslexie, pesten, onderwijswetgeving, veiligheid en andere zaken. Er is inmiddels al heel wat kennis aanwezig. Uitbreiding van kennis vindt plaats door scholing.

AANMELDING NIEUWSBRIEF

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief van de ouderraad, klik dan hier.

AANMELDING OUDERRAAD

Heeft u interesse in de ouderraad neem dan contact met ons op via mail@orvha.nl

Nogmaals: welkom!
Het bestuur