Ouders, welkom op onze site!

Nieuwsbrief Oktober 2019

Verandering... we krijgen er allemaal mee te maken, de ene keer privé en de andere keer zakelijk. Het zorgt soms voor uitdagingen maar biedt vaak ook weer nieuwe mogelijkheden. Ook bij de ouderraad bemerken we veranderingen, zo was er afgelopen jaar de AVG-wetgeving waardoor we een jaar lang niet over mailadressen konden beschikken en u dus alleen via een mailing vanuit school konden bereiken. Intussen heeft u gelukkig aangegeven van ons mail te willen ontvangen en kunnen we u weer van informatie voorzien.

Op school is alles op het eerste gezicht min of meer hetzelfde gebleven, kinderen gaan van lokaal naar lokaal en hebben het ene uur wiskunde en het volgende uur weer natuurkunde of engels. Dat is al zo vanaf de tijd dat we als ouders zelf in de schoolbanken zaten en dit zal ook in de toekomst voor een deel zo zijn. Er zijn echter ook veranderingen op het Assink Lyceum. Sommigen van u hebben dit jaar al gezien dat de kinderen keuze uren hebben zodat ze wat extra les kunnen volgen voor de vakken die zij moeilijk vinden. De komende jaren zullen er meer veranderingen komen. Deels zult u daar wat van merken en deels zal dat alleen “achter de schermen” zijn. Graag willen we u informeren over hoe de school er in 2025 uit zal zien, dat lijkt nog een stip ver weg op de horizon maar de eerste veranderingen zijn er al en er gaat de komende jaren nog meer veranderen.

De eerste thema-avond van dit schooljaar gaan we hiervoor gebruiken. Het zal een informatieve en interactieve avond gaan worden waarin wij als ouders ook om onze mening gevraagd wordt. Hierdoor kunnen wij ook meepraten over het beleid van de komende jaren.

 

De Ouderraad van Het Assink Lyceum ondersteunt op constructieve wijze het vinden van mogelijkheden om het onderwijs klimaat op school, waar dat kan, te verbeteren. Hij vormt een actieve schakel tussen ouders, schoolbestuur en medezeggenschapsraad.

De ouderraad heeft in het bestuur van de school geen wettige status, maar wordt als partner gezien door het schoolbestuur en OMR (Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad). De themacommissie van de ouderraad organiseert informatieve thema-avonden voor de ouders.

OUDERRAAD

Er is gekozen voor één centrale ouderraad, waarin gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van bestuursleden over de verschillende vestigingen van het Assink Lyceum. De actuele aandachtspunten zijn zaken, die ouders veranderd willen zien en die door de ouderraad worden opgepakt. Tevens doet de schoolleiding regelmatig een beroep op de ouderraad, waarbij de ouderraad dan als denktank functioneert. Nieuwe aandachtspunten kunnen door ouders worden ingebracht via deze site. Deze site moet bijdragen aan transparantie en een levendige communicatie met de ouders. Omdat de ouderraad zelfstandig moet kunnen functioneren is de site onafhankelijk van de school.

VRAAGBAAK VOOR OUDERS

Binnen de ouderraad is expertise aanwezig op een aantal terreinen, onder andere dyslexie, pesten, onderwijswetgeving, veiligheid en andere zaken. Er is inmiddels al heel wat kennis aanwezig. Uitbreiding van kennis vindt plaats door scholing.

AANMELDING NIEUWSBRIEF

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief van de ouderraad, klik dan hier.

AANMELDING OUDERRAAD

Heeft u interesse in de ouderraad neem dan contact met ons op via mail@orvha.nl

Nogmaals: welkom!
Het bestuur