Ouders, welkom op onze site!

 

Binnekort organiseren we weer een themaavond, deze kaar gaat het over social media en gamen. De thema avond wordt Online gehouden op 25 Maart en begint om 19:30 uur.  U kunt zich hier aanmelden. voor de thema avond.

U kunt zich hier aanmelden. voor de thema avond.

 

Nieuwe ouders altijd welkom!
Voor de ORVHA is het van belang om alle locaties vertegenwoordigd te hebben. Graag nodigen wij u uit om op een leuke, informele wijze, nog meer betrokken te zijn bij de school van uw kind. Heeft u interesse, laat dit dan weten aan een van de bestaande ouderraadsleden.

We wensen iedereen een goede gezondheid toe en hopen u allen weer te treffen op de thema avond van november.

OUDERRAAD

Er is gekozen voor één centrale ouderraad, waarin gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van bestuursleden over de verschillende vestigingen van het Assink Lyceum. De actuele aandachtspunten zijn zaken, die ouders veranderd willen zien en die door de ouderraad worden opgepakt. Tevens doet de schoolleiding regelmatig een beroep op de ouderraad, waarbij de ouderraad dan als denktank functioneert. Nieuwe aandachtspunten kunnen door ouders worden ingebracht via deze site. Deze site moet bijdragen aan transparantie en een levendige communicatie met de ouders. Omdat de ouderraad zelfstandig moet kunnen functioneren is de site onafhankelijk van de school.

VRAAGBAAK VOOR OUDERS

Binnen de ouderraad is expertise aanwezig op een aantal terreinen, onder andere dyslexie, pesten, onderwijswetgeving, veiligheid en andere zaken. Er is inmiddels al heel wat kennis aanwezig. Uitbreiding van kennis vindt plaats door scholing.

AANMELDING NIEUWSBRIEF

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief van de ouderraad, klik dan hier.

AANMELDING OUDERRAAD

Heeft u interesse in de ouderraad neem dan contact met ons op via mail@orvha.nl

Nogmaals: welkom!
Het bestuur